RRETH NESH

Ne jemi RIGCERT ALBANIA

 

RIGCERT ALBANIA SH.P.K (NIPT L31308037E) me seli ne Tirane eshte perfaqesuesi i kompanise certifikuese te RIGCERT ne Shqiperi dhe Kosove.


RIGCERT me zyra qendrore ne Selanik te Greqise ofron sherbime te certifikimit ne Evropen Jugore dhe Lindore me akreditim nga ESYD – Organi Kombetar i Akreditimit te Greqise, nenshkruese e te gjitha Akreditimeve Europiane (EA) dhe IAF (Forumi Nderkombetar i Akreditimit).

 

Certifikaten e akreditimit te RIGCERT.

 

Detajet e akreditimit te RIGCERT mund te gjenden ne faqen e ESYD.

 

Vlerat ne te cilat besojme

Certifikimi eshte konfirmimi se disa kerkesa te njohura nderkombetarisht respektohen.

Vlera e certifikimit jepet nga besimi qe i ofron publikut, prandaj eshte e rendesishme qe procesi i auditimit te kryhet ne menyre te paanshme nga njerez kompetente dhe me pervoje. Kompetenca dhe paanshmeria e stafit te RIGCERT konfirmohet nga akreditimi.

 

Politika e RIGCERT rreth paanshmërisë është e disponueshme këtu.

 

Gjate auditimit, ne kemi qasje ne informata dhe te dhena konfidenciale dhe angazhohemi per te siguruar konfidencialitetin e plote te te gjithe ketyre informacioneve.

 

Perse duhet te punoni me RIGCERT?

E thjeshte…


– Ne e dime se roli i auditit eshte t’ju ndihmoje te permiresoheni ndersa certifikimi do t’ju ndihmoje te arrini qellimet tuaja
– Ne kemi pervojen e nevojshme per t’ju ndihmuar
– Jemi efikas, te shpejte dhe i përgjigjemi nevojave tuaja
– Ne i njohim mire tregjet ne Shqiperi dhe Kosove, si dhe kerkesat e autoriteteve te certifikimit
– Akreditimi ynë eshte ne perputhje me kerkesat e Rregullores Evropiane 765/2008 dhe siguron njohjen e certifikatave ne nivel kombetar dhe nderkombetar
– Ne jemi një partner i besueshem dhe e dime se cfare do te thote nje marredhenie afatgjate.

[qsm quiz=2]

[qsm quiz=3]

[qsm quiz=5]

[qsm quiz=6]