RIGCERT | Shërbimet e çertifikimit me akreditim. Njohja Ndërkombëtare.
Despre acreditarea organismelor de certificare. Acreditare RIGCERT.
acreditare pentru certificare, acreditare iso, certificat cu acreditare, certificat acreditat
2757
page-template-default,page,page-id-2757,qode-quick-links-1.0,ajax_updown,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Akreditimi yne

RIGCERT eshte akredituar per certifikimin e sistemeve menaxheriale nga Organizata Kombetrare e Akreditimeve ne Greqi, ESYD, sipas certifikates se akreditimit nr. 1099 e disponueshme ketu, kurse detajet e akreditimit tone mund ti gjeni ne website-n ESYD.


ESYD eshte nje nga themeluesit e EA (European Accreditation), eshte anetar i IAF (International Accreditation Forum) dhe eshte nenshkrues i protokolleve te njohjeve MLA (Multilateral Recognition Arrangements).


Certifikatat e leshuara nga RIGCERT nen akreditimin ESYD gezojne njohje kombetare dhe nderkombetare si ne venet e BE-se dhe ne tregjet e tjera te rendesishmne ne nivele nderkomebtare (p.sh SHBA, Rusi, Turqi, Azi, Lindje e Mesme, Australi dhe Zelande e Re, Afrike apo Ameriken e Jugut).


Akreditimi per certifikatat e sistemit menaxherial. Certifikata e akreditimit nr.1099.

Perse eshte i rendesishem akreditimi?

Akreditimi perfaqeson vertetimin e faktit se nje subjekt certifikues ka kompetencen, objektivin dhe pavarsine e nevojshme per te kryer aktivitete specifike audituese dhe certifikuese.


Akreditimet merren si rezultat i nje procesi vleresues rigoroz kurse subjektet certifikuese duhet te respektoje kerkesat ne menyre strikte te standarteve dhe dokumenteve te tjera referuese per te bere te mundur marrjen dhe mbajtjen e akreditimit.

 

Akreditimi i jep vlera certifikatave, ofron besim mbi kompetencen e subjektit certifikues dhe cka eshte me e rendesishme, siguron njohjen e certifikatave nga te gjitha palet e interesuarsa (psh:.kliente, autoritete, partnere ne biznese,etj).

Rregullorja Europiane nr.765/ 2008

Ne nivelin e Bashkimit Europian, Regullorja Europiane nr. 765/ 2008 perkufizon kuadrin e akreditimit dhe percakton ne menyre te qarte se cdo shtet anetar ka detyrimin qe te percaktoje vetem nje organizem kombetar akreditues. Ne Greqi kjo organizate akredituese eshte ESYD ashtu si ne Shqiperi Organizata kombetare e Akreditimeve DA –Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit.

 

Lista e te gjithave organizatave kombetare te akredituara anetare te EA (European Accreditation) gjendet ketu: Lista e anetareve EA

 

Konform Rregullores Europiane (CE) 765, EA  (European Cooperation for Accreditation eshte e njohur shoqata e organizatave kombetare te akreditimeve nga Evropa e cila percakton rregullat e pergjithshme per aplikim te standarteve nderkombetare me qellim per te siguruar qe nje certifikate e leshuar nga nje organizate e akredituar ne nje shtet anetar, eshte e njohur nga te gjitha shtet e tjera anetare.

Njohja e certifikatave. Cili akreditim u jep njohje certifikatave?

Me siguri eshte shume e rendesishme per cdo shoqeri qe certifikata ISO te cilen e merr te jete e njohur nga autoritetet, kliente, partnere,etj.

Zgjidhja me e mire e organizates certifikuese ka nje rendesi te vecante.

 

Eshte e nevojshme atehere qe kur zgjidhni nje organizate certifikuese te siguroheni qe kjo eshte e akredituar kurse ky akreditim eshte marre nga nje organizate e akredituar anetare EA (European Cooperation for Accreditation) dhe IAF (International Accredition Forum).

 

Lista e organizatave te akredituara anetare EA eshte e disponueshme ketu.

Lista e organizatave te akredituara anetare IAF eshte e disponueshme ketu.

[qsm quiz=2]

[qsm quiz=3]

[qsm quiz=5]

[qsm quiz=6]