Çertifikimi ISO 9001:2015. Menaxhimi i cilësisë | RIGCERT
Interesat de certificarea ISO 9001:2015? Cauti un curs online despre cerintele ISO 9001:2015? Gasesti toate informatiile despre sistemul de management al calitatii aici!
iso 9001, iso 9001:2015, certificare iso 9001, managementul calitatii, certificare iso, certificare de calitate, certificare iso 9000, curs iso 9001, curs online iso 9001: 2015.
3232
page-template-default,page,page-id-3232,qode-quick-links-1.0,ajax_updown,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

ISO 9001. Menaxhimi i cilesise

Kerko oferten e certifikimit

 

+355686030230

office@rig-cert.com

ISO 9001 standarti me i njohur qe eshte publikuar ndonjenjehere ne nivel nderkombetar. Ai percakton kerkesat per nje sistem menaxherial te cilesise dhe mund te implementohet dhe te certifikohet nga cdo shoqeri, pavaresisht dimensioneve apo fushes se aktivitetit.

 

RIGCERT ofron sherbime per certifikata te akredituara ISO 9001 : 2015 e cila eshte e njohur si ne nivel kombetar ashtu dhe ne ate nderkombetar dhe do ju ndihmoje te demonstroni angazhimin tuaj per te ofruar produkte dhe sherbime te cilat u pergjigjen kerkesave te klienteve.

Standarti nderkombetar ISO 9001

Botimi i pare i standartit ISO 9001 eshte publikuar ne 1987 dhe qe nga moment i botimit, ISO 9001 eshte ndryshuar kater here – me 1994, 2000, 2008 dhe se fundi, me 2015. Ndryshimi i standarteve eshte nje proces normal, pasi ka per qellim qe te ece njekohesisht me ndryshimet e teknologjise, klimen e biznesit dhe tregetine nderkombetare.
ISO 9001 percakton nje sere kerkesash te cilat nje shoqeri duhet ti plotesoje per te pasur nje sistem menaxherial te cilesise, i cili te jete funksional dhe te marre certifikimin.


Keto kerkesa kane te bejne me:


-Angazhimi menaxherial per cilesine dhe orientimi sipas klientit.
-Percaktimi i politikave per fushen e cilesise dhe te disa objektivave ne lidhje me cilesine.
-Identifikimi i rrisqeve, mundesive dhe percaktimi i masave per ti trajtuar.
– Caktimin e burimeve te nevojshme, përfshire personelin kompetent, pajisjet dhe sherbimet, nje mjedis te pershtatshem pune dhe njohurite e nevojshme.
-Dokumentacion te pershtatshem per sistemin menaxherial te cilesise (manual, procedura, instruksione etj).
-Kontrolli i proceseve nepermjet se ciles shoqeria furnizon produktet dhe sherbimet e saj.
-Kontrolli i proceseve te projektimit dhe zhvillimit te produkteve te sherbimeve te reja.
-Percaktimi i disa masave per te siguruar qe produktet dhe sherbimet e mara nga furnitoret jane sipas kerkesave.
-Identifikimi dhe trajtimi i produkteve dhe sherbimeve qe jane te papershtateshme (te cilat nuk i pergjigjen kerkesave).
-Monitorimi i pershtypjeve te klienteve.
-Realizimi i auditeve te brendshme te cilesise menaxheriale dhe identifikimi i mundesive dhe permiresimeve.

Certifikimi ISO 9001

ISO 9001 i aplikohet cdo lloji aktiviteti dhe sipas website iso.org jane certifikuar deri me sot me shume se 1.000.000 shoqeri.
ISO 9001 eshte certifikate si per institucionet publike shteterore (bashki, universitete, agjensi, spitale etj) si dhe per shoqeri private (ne fusha te ndryshme si ndertim, projektim, IT, tregti, sherbime, mjeksi, industri ushqimore, industri tekstile, industri kimike, konstruksione metalike, fabrikimi dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve, transport, telekomunikacion, riciklim, industri hotelerie apo mesimdhenie).
ISO 9001 mund te implementohet si certifikate ne menyre individuale apo te integruar me standarte te tjera te sistemeve menaxheriale (me se shumti zgjedhjet jane ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 39001 ose ISO 27001).

Per te mare nje oferte nga ana jone per certifikim eshte i nevojshem plotesimi i formularit me poshte. Ne nje kohe te shkurter do merrni nje oferte nga ne nepermjet e-mail-it.

 

Per cdo informacion referuar certifikmit ISO 9001 mund te na kontaktoni nepermjet telefonit ne nr. +355.686.03.0230 ose e-mail office@rig-cert.com

Kerkesa per oferten e certifikimit

Kurse online ISO 9001:2015

[qsm quiz=2]

[qsm quiz=3]

[qsm quiz=5]

[qsm quiz=6]