Çertifikimi ISO 27001. Siguria e informacionit | RIGCERT
Interesat de certificarea ISO/IEC 27001? Vrei sa afli mai multe informatii? Te intereseaza un curs online despre cerintele de securitatea informatiei? Gasesti totul aici!
iso 27001, certificat iso 27001, certificare securitatea informatiei, curs online securitatea informatiei, curs iso 27000, curs online iso 27001, auditor iso 27001, audit securitatea informatiei, certificare securitatea informatiei, certificare iso 27001
2154
page-template-default,page,page-id-2154,qode-quick-links-1.0,ajax_updown,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

ISO/IEC 27001. Sigurise se informacionit

Kerko  oferten e certifikimit

 

+355686030230

office@rig-cert.com

ISO/IEC 27001 eshte nje nga standartet me te njohura nderkombetare per sigurine e informacionit.

Ai mund të zbatohet dhe te jepet per cdo kompani, pavaresisht nga aktiviteti i saj.

 

RIGCERT ofron sherbime certifikimi ISO 27001 te akredituara qe do t’ju ndihmojne te permiresoni masat e kontrollit tuaj dhe te demonstroni pajtueshmeri me kerkesat tuaja te sigurise se informacionit.

 

Akreditimi RIGCERT për certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit sipas ISO/IEC 27001:2013.

Standarti ISO/IEC 27001

Siguria e informacionit percaktohet duke perdorur 3 elemente: konfidencialiteti (informacioni eshte i disponueshem vetem per personat e autorizuar); integriteti (informacioni eshte i plote dhe i sakte) dhe disponueshmeria (personat e autorizuar mund t’i qasen informatave kur ata kane nevoje).

 

Elementi kryesor i ISO 27001 eshte vleresimi i rreziqeve te sigurise qe kompania duhet te ndermarre dhe vendosja e masave per adresimin e ketyre rreziqeve.

Ekziston gjithashtu nevoja per objektiva te sigurise, nje politike sigurie e miratuar nga udheheqja e kompanise, pergjegjesite e personelit per menaxhimin e sigurise, auditimet e brendshme dhe rishikimet e menaxhimit.

Nder te tjera.

 

Pervec ketyre kerkesave, standarti ISO 27001 perfshin nje aneks me 114 kontrolle sigurie te grupuara ne kategorite e meposhtme:


– politikat e sigurise se informacionit;


– organizimi i sigurise se informacionit;


– sigurimi i burimeve njerezore;


– menaxhimin e aseteve;


– kontrollin e aksesit;


– kriptografia;


– siguria fizike;


– siguria e operacioneve;


– siguria e komunikimit;


– blerjen, zhvillimin dhe mirembajtjen e sistemeve dhe pajisjeve;


– mardheniet me furnitoret;


– menaxhimin e incidenteve te sigurise se informacionit;


– menaxhimin e vazhdimesise dhe


– pajtueshmerise me legjislacionin specifik mbi sigurine e informacionit.

 

Per te marre certifikimin ISO 27001 kompanite duhet te jene ne perputhje me te gjitha kerkesat e ketij standarti dhe te zbatojne masat e kontrollit per te siguruar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmerine e informacionit.

 

Certifikimi ISO 27001

ISO 27001:2013 mund te zbatohet dhe ti jepet cdo kompanie pavaresisht nga aktiviteti i saj dhe lloji i informacionit qe perpunon.

Ky standart mund te zbatohet individualisht ose te integrohet me standarte te tjera (p.sh. ISO 9001: 2015 ose ISO 22301: 2012).

Per te marre oferten tone te certifikimit ISO 27001, duhet te plotesoni formularin e meposhtem dhe ta dergoni ate. Ne kohen me te shkurter ju do te merrni oferten tone me e-mail.

Per cdo informacion ne lidhje me certifikimin ISO 27001 mund te na kontaktoni ne +355686030230 ose ne e-mail office@rig-cert.com.

Kerkesa per oferten e certifikimit

 

Kurse online ISO/IEC 27001

Ndiqni kurset tona ne internet ISO 9001:2015 QMS AUDITOR organizuar nga platforma Udemy

Ndiqni kurset tona ne internet

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

organizuar nga platforma Udemy

[qsm quiz=2]

[qsm quiz=3]

[qsm quiz=5]

[qsm quiz=6]