Rreth Çertifikimit ISO. Gjeni se çfarë duhet të dini! | RIGCERT
Afla despre certificarea sistemelor de management. Cum decurge procesul de certificare? Cat timp sunt valabile certificatele? Ce este supravegherea certificarii?
ce este certificarea iso, despre certificarea iso, certificare iso, acreditare iso, certificare sistem de management
434
page-template-default,page,page-id-434,qode-quick-links-1.0,ajax_updown,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Rreth certifikimi ISO

Ne vazhdim do gjeni pergjigjet e nje sere pyetjesh referuar sistemeve te certifikimit menaxherial.


Per cdo informacion mundeni te na kontaktoni ne numrin e telefonit +355 69 603 0230 ose nepermjet e-mail ne adresen office@rig-cert.com

Cfare perfaqson certifikimi i nje sistemi menaxherial?

Certifikimi eshte nje vertetim nga nje pale e jashtme (kompani certifikuese RIGCERT) i faktit qe nje sistem menaxherial ploteson kerkesat e disa standarteve.

 

Si rrjedhoje, ne fakt shoqeria nuk eshte subjekti i certifikimit, por sistemi i saj menaxherial.

Perse te merrni certifikimin?

Certifikimi eshte menyra me e besueshme per te demostruar se shoqeria respekton kerkesat e pranuara ne nivel nderkombetar.

 

Nje certifikimi mund ti ofroje nje shumellojshmeri te mirash nje shoqerie. Nga keto mund te numerohen: aksesi ne ankande, tendera, bashkepunime me partnere nderkombetar, rritja e prestigjit ne treg, marrdhenie me te mira me autoritetet, aksese ne tregjet e reja, shitje me te mira,etj.

 

Duke qene se leshohet nga nje organizate certifikuese e pavarur dhe e akredituar sipas legjislacionit evropian, certifikmi garanton besueshmeri tek klientet,autoritetet dhe publikut ne pergjithesi.

Si funksionon procesi i certifikimit?

Procesi i certifikimit fillon me trasmetimin e kerkeses (aplikim) nga shoqeria e intresuar.

 

Kerkesa/aplikimi nevojitet per te kuptuar per cfare certifikimi kerkohet dhe per te planifikuar aktivitetet e auditimit.

 

Nenshkruhen kontrata e certifikimit e cila percakton te drejtat dhe detyrimet e palve pergjate procesit te ciklit certifikues.

 

Me pas realizohet nje audit i certifikimit me qellim per te vlersuar menyren ne te cilen kerkesat e standartit/standarteve referuese jane respektuar. Ekipi auditues mund te jete i perbere nga nje ose me shume pjestare kurse periudha e auditimit varet nga nje sere faktoresh si tipi i certifikimit te kerkuar,permasat e shoqerise, vendodhja e tyre dhe aktiviteti qe ushtrojne.

 

Pas perfundimit te auditit, ne kushtet kur perfundimet jane te kenaqeshme, RIGCERT leshon certifikaten (certifikatat) e konformitetit.

 

Ne dokumentin “Rregullat e përgjithshme për çertifikimin e sistemeve të menaxhimit” do te gjeni informacione te detajuara ne lidhje me menyren si rrjedh procesi i certifikimit dhe cilat jane kushtet per te marre dhe mbajtur certifikimin.

Sa kohe eshte i vlefshem certifikimi?

Certifikatat jane te vlefshme per nje periudhe 3 vjecare por vetem nese kushtet kur ka kaluar me sukses procesi i auditimeve mbikqyrese.

 

Programi i certifikimit eshte dokumenti i cili specifikon planifikimin e auditeve te mbikqyrjes dhe i trasmetohet shoqerise ne momentin e marrjes se certifikimit.

 

Ne vitin e trete realizohet auditimi i ricertifikimit pas te cilit nis nje cikel certifikimi 3 vjecar i ngjashem me ate te meparshmin.

Cfare jane auditimet e mbikqyrjes?

Auditimet e mbikqyrjes jane audite qe zhvillohen cdo vit me qellim per te konfirmuar faktin se shoqerite i kane respektuar kerkesat e certifikimit.

 

Auditimi i pare zhvillohet 12 muaj nga certifikimi kurse i dyti 24 muaj qe nga certifikimi.

 

Pasi procesi auditimit te mbikqyrjes ka perfunduar me sukses shoqeria merr nga RIGCERT nje pulle te cilen e vendos ne certifikate per te konfirmuar kryerjen e mbikqyrjes dhe mbajtjen e certifikimit.

 

Ne sajtin www.rigcert.org ne ndarjen Certification Check cdokush mund te verifikoje statusin e nje certifikimi.

Cfare ndodh nese nuk kryhen auditimet e mbikqyrjes?

Auditimet e mbykqyrjes duhet te kryhen sipas programit te certifikimit per te siguruar vlefshmerine e certifikimit.

 

Ne situaten ne te cilen auditimet e mbikqyrjes nuk kryhen sipas planifikimit certifikimi i sistemit menaxherial mund te pezullohet dhe me pas te anullohet.

Ekziston nje evidence e certifikimeve?

Vlefshmeria e cdo certifikate te leshuar nga RIGCERT munde te verifikohet ne sajtin www.rigcert.org ne ndarjen Cerification Check nepermjet futjes se numrit te certifikates.

 

Cilido qe deshiron informacione per situaten nje certifikate te leshuar nga RIGCERT mund te na kontaktoje ne adresen office@rigcert.org

[qsm quiz=2]

[qsm quiz=3]

[qsm quiz=5]

[qsm quiz=6]